Działania prawne

- przejecie nieruchomości w zarządzanie; po podpisaniu umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, protokolarne przejęcie dokumentacji obiektu od dotychczasowego zarządcy, lub w przypadku nowo powstających wspólnot

- rejestracja wspólnoty (REGON,NIP, rachunek bankowy)

- przygotowywanie i zawieranie a także nadzór nad realizacją wszelkiego rodzaju umów związanych z nieruchomości

- współpraca z kancelarią prawną w sprawach wymagających rozstrzygnięć procesowych

- występowanie w imieniu Klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących nieruchomości

- organizacja zebrań właścicieli lokali

- opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (statut, regulaminy wewnętrzne itd.)

- ubezpieczanie nieruchomości